TILATAIDETEOKSIA

TUTKIVAA, KEKSIVÄÄ JA KOKEILEVAA KÄSITYÖTÄ

6B ja 6C luokan uuden opetussuunnitelman mukaisen yhteisen käsityöprojektin lopputuloksena syntyi upeita työprosesseja ja tilataideteoksia omaan kouluun. Töissä hyödynnettiin sekä teknisen- että tekstiilityön menetelmiä ja työtapoja sekä yhteisöllistä  työskentelyä.

Oppilaat etsivät alkuideoita töihin ulkoa valokuvaamalla mielenkiintoisia muotoja, värejä ja yksityiskohtia, niiden innoittamana lähdettiin suunnittelemaan pienissä ryhmissä omaa tilataideteosta, joka lisäisi tilan viihtyvyyttä. Tekstiilissä opeteltiin huovutuksen erilaisia mahdollisuuksia ja sovellettiin näitä omiin töihin. Teknisessä rakennettiin puusta ja metallista erilaisia mielenkiintoisia rakennelmia ja opeteltiin esimerkiksi erilaisten liitosten tekemisiä.

Kuvia työprosessin etenemisestä luonnoksista kohti valmista tuotosta:

Kuvia valmiista töistä: