Oppilaskunnan syyslukukausi 2016

Oppilaskunnan hallitus luokilla 7-9 valittiin viikolla 34 ja ensimmäinen kokous oli 31.8. Ensimmäisessä kokouksessa hallitus järjestäytyi, valitsi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan sekä keskusteli toimintalinjoistaan tulevan lukuvuoden aikana. Syksyn aikana pidettiin yhteensä viisi kokousta eli keskimäärin yksi kokous per kuukausi. Joulukuun palautekyselyssä tuli ilmi, että kokouksia olisi haluttu pitää useamminkin, koska oppilaskuntatoimintaa pidettiin tärkeänä ja mukavana.

 

Nuorisotoimen kautta järjestettävää Ruuti-vaikuttamistoimintaa oli koululla useana päivänä. Esimerkiksi Ruuti-asioihin liittyen 2.9. kansanedustaja Jani Toivola oli puhumassa Porolahden oppilaille työstään ja elämästään. Kaupungintalolla 21.9. olleeseen Ruuti-oppilaskuntapäivään Porolahdesta osallistui viisi yläkoulun nuorta ohjaavan opettajan kanssa. Tällöin pohdittiin oppilaiden vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia koulun arjessa. Oppilasedustajamme esittelivät tilaisuudessa muille kouluille Porolahden tapaa järjestää johtokunnan oppilasjäsenvaalit.

 Porolahdessa järjestettiinkin ansiokkaasti 19. – 20. 9. 2016 johtokunnan oppilasjäsenvaalit, joihin saattoi asettua ehdokkaaksi 15 vuotta täyttäneet oppilaat. Vaaleissa oli ehdolla kuusi oppilasta ja näin saatiin aikaan huikaisevaa vaalijännitystä. Johtokuntaan valittiin kaksi yhdeksännen luokan oppilasta, poika ja tyttö. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan opettavainen koko oppilaskunnalle: ehdokasasettelu, äänestys ja äänten laskenta.

 Koulullamme oli syyslukukaudella myös oma ehdokas Helsingin kaupungin Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän vaaleissa ja ylpeänä voimme todeta, että ehdokkaamme pääsi läpi ja meillä on oman koulun edustaja ydinryhmässä.

Syyslukukauden aikana oppilaskunnan aktiivit pitivät kaksi välituntikioskia. Myynnissä oli makeisia ja oppilaiden sekä opettajien tekemiä leivonnaisia. Ensimmäinen kioski oli Halloween teemalla ja ohessa pidettiin myös perinteinen arvauskisa kurpitsan painosta. Toisen kioskin teema oli jouluinen, ja kioskin jälkeen oppilaskunta piti pienimuotoiset pikkujoulut. Lukuvuoden aikana hallitus on ottanut kantaa moneen asiaan koulussamme ja päätti viime lukukaudella saadun hankerahan käytöstä. Koululle hankittiin säkkituoleja kirjastoon ja lautapelejä pelivälitunnille. Lisäksi syyslukukaudella suunniteltiin ahkerasti keväällä pidettävää yhdeksäsluokkalaisten juhlaa ja tästä teemasta keskustellaan varmasti vielä monessa kokouksessa kevään aikana.

 

KIITOKSET KAIKILLE OPPILASKUNNAN TOIMINTAAN OSALLISTUVILLE!!!!