Euroopan kielten päivä

Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain Euroopan monikielisyyden kunniaksi. Erilaiset kulttuurit ja kielet ovat EU:n rikkaus, ja päivän tarkoituksena on rohkaista kaikkia opiskelemaan muiden maiden kieliä ja käyttämään niitä. Euroopan kielten päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopassa käytetyistä kielistä ja edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja elinikäistä kieltenoppimista.

Euroopassa puhutaan yhteensä yli 200 kieltä. Halusimme tietää kuinka montaa kieltä koulussamme puhutaan. Vietimme päivää pienimuotoisesti pyytämällä oppilaita eri toimipisteissämme kirjoittamaan osaamillaan kielillä julisteeseen yksinkertaisia fraaseja, kuten ”moi”, ”anteeksi” tai ”kiitos”. Julisteiden ympärillä kävikin moni kirjoittamassa fraaseja ja tutustumassa muihin kieliin.